Industrializa

Tendències. La industrialització de la construcció

El sector de la construcció avança en el seu procés de modernització i transformació. I ho fa apostant per la industrialització dels habitatges tal com apunten els experts.

Segons el Clúster de l’Edificació és un mercat en creixement. En alguns països ha assolit ja altes xifres sobre el total de la construcció d’habitatges, com per exemple a Suècia, amb gairebé el 100%, o a Holanda, amb el 50%. Mentre també s’obre pas a Alemanya o al Regne Unit, amb el 9% i 7% respectivament.

En el cas d’Espanya, l’habitatge unifamiliar industrialitzat representa només un 1% del total de les cases construïdes, però els experts estimen que representarà entre el 30% i el 40% dels nous habitatges l’any 2030, passant de les 850 unitats de l’any 2022 a les 7.500.

Així mateix, el número d’empreses fabricants també creixerà: de les 40 companyies actuals s’arribarà a les 140 l’any 2030.

PERÒ, QUÈ ÉS LA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALITZADA D’HABITATGES?

La construcció industrialitzada és una alternativa a la construcció tradicional i està molt lligada a la demanda d’edificis energèticament eficients i saludables.

Consisteix en aplicar la tecnologia per fabricar elements i estructures completes en una fàbrica i posteriorment transportar-les i acoblar-les a la zona on s’ubica l’edifici. A diferència de la construcció tradicional en la qual pràcticament es produeix tot a la mateixa obra.

Aquesta industrialització pot ser modular o de components. Essent els components d’una habitatge que més s’industrialitzen:

  • Elements estructurals (pilars, bigues i forjats).
  • Façanes, finestres i cobertes.
  • Banys.
  • Panells de cuina.

Viviendas - Industrialización de la construcción

QUINS BENEFICIS TÉ RESPECTE A ALTRES MÈTODES DE CONSTRUCCIÓ?

Estem, per tant, davant un nou mètode de construcció d’habitatges que ofereix diversos beneficis respecte a la forma de construcció tradicional:

  • Es més sostenible, reduint la creació de residus perquè la major part dels processos es realitzen en un taller o fàbrica.
  • Es més eficient. Els temps d’execució dels projectes són més curts en la fabricació de materials (dissenys estandarditzats i processos automatitzats) i en la pròpia edificació dels habitatges (assemblatges més senzills i ràpids).
  • El manteniment dels edificis industrialitzats és més senzill, podent reparar els elements deteriorats o fets malbé de manera simple, desmuntant-los i arreglant-los per separat.
  • I redueix els terminis d’entrega ja que l’execució dels projectes no depenen tant de la climatologia. Com s’ha comentat, la majoria dels processos es realitzen en tallers o fàbriques, essent a l’exterior únicament el muntatge final.

En definitiva, aquestes tendències que estan revolucionant el sector de la construcció, permeten als fabricants augmentar la capacitat operativa d'una manera més sostenible i eficient, reduint costos, accelerant els temps de producció, oferint més seguretat als empleats i millorant l'atenció al client.

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.