Ley hipotecaria artículo 28

Queda derogat l'art. 28 de la Llei Hipotecària

El passat 3 de setembre de 2021 va entrar en vigor la supressió de l'article 28 de la Llei Hipotecària, aprovada en 1946. Quedant lliure de limitacions les propietats heretades.

Què establia l'article 28?

“Les inscripcions de finques o drets reals adquirits per herència o llegat, no faran efecte quant a tercer fins transcorreguts dos anys des de la data de la mort del causant. Exceptuant-se les inscripcions per títol d'herència testada o intestada, millora o llegat a favor d'hereus forçosos".

Conegut com “La Llei de Cuba”, aquest article establia que quan els hereus d'un immoble no eren hereus forçosos (cònjuge, ascendents i descendents) i no hi havia testament, haurien d'esperar 2 anys des de la defunció per a poder inscriure l'immoble en el Registre de la Propietat, ja que en el cas que aparegués un fill il·legítim, podria reclamar aquest bé. Per tant, els hereus no directes no podien prendre decisions de venda fins que es complís el període de 2 anys des de la defunció.

Per què es va crear?

Aquest article va néixer a mitjans dels anys 40, quan molts espanyols emigrats a Cuba, que podien arribar a trigar a rebre les notícies de la mort del familiar directe, poguessin arribar a la Península i tinguessin dret a reclamar l'herència que els pertanyia.

No obstant això, fa ja molt temps que aquesta limitació no tenia sentit, i s'havia convertit en una dificultat en el tancament de les operacions de compravenda i en les hipoteques.

Per tant, des del 3 de setembre de 2021, les propietats heretades no estaran subjectes a aquesta normativa, i queden lliures de limitacions, podent vendre l'immoble en cas d'herència sense necessitat d'esperar que transcorrin els dos anys anteriorment preceptius.

A Alting, amb més de 40 anys d'experiència en el sector, des de l'àrea de Gestió de Patrimonis podem assessorar-lo en la gestió de patrimonis, i comercialitzar en venda i lloguer, els seus immobles, edificis, habitatges, oficines i locals, maximitzant el seu valor i rendibilitat.

Per a més informació poden contactar amb nosaltres gestiondepatrimonios@alting.com

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.