Barcelona-viviendas

La nova llei del lloguer de Catalunya entrarà en vigor demà dimarts

El Parlament de Catalunya va aprovar el passat dimecres 9 de setembre la proposició de llei de limitació dels lloguers que regularà els preus dels lloguers en habitatges d'ús residencial.

Després de la seva publicació avui al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), la Llei 11/2020, de 18 de setembre sobre mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge entrarà en vigor demà 22 de setembre.

La Llei únicament serà d'aplicació per als contractes d'arrendament d'habitatge que es subscriguin a Catalunya en les zones que la Generalitat ha qualificat com a àrees amb mercat d'habitatge tens, en total 60 municipis amb més de 20.000 habitants.

La nova normativa, impulsada pel Sindicat d'Inquilins, fixa que el preu del lloguer no pot ser superior respecte a l'anterior contracte. Així mateix, les rendes dels nous contractes no podran superar l'índex de preus de la Generalitat, publicat a l'Agència de l’Habitatge (http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer).

En els habitatges de nova edificació o habitatges resultants d'un procés de gran rehabilitació la Llei no és aplicable fins transcorreguts tres anys des de l'entrada en vigor de la llei (22 de setembre de 2023). Un cop transcorreguts els tres anys, i durant els cinc anys posteriors a l'emissió del Certificat Final d'Obra la renda pactada a l'inici del contracte no podrà superar l'índex de referència superior (llevat que s'hagin obtingut subvencions, en aquest cas estarà subjecta als mateixos límits que qualsevol altre contracte).

En el cas que el Govern Central presentés un recurs d'inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional, quedaria suspesa la seva vigència.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.